Zagadnienia : Niejasne widełki A

t. 71-72

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 w A

Bez znaków w KG (→Wn) i Wf

 w t. 71 w Wa

..

Oba znaki  są w A wpisane na pięciolinii, co dodatkowo osłabia czytelność niewyraźnie zapisanych widełek. W rezultacie w KG (→Wn) i Wf  przeoczono je, a w Wa odtworzono niedokładnie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Niejasne widełki A , Niedokładności KG

t. 149

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

A (→Wa)

KG (→Wn), Wf

..

W KG (→Wn) oraz Wf przeoczono decresc. w pr.r. W A jest ono krótsze niż w analogicznych t. 141 i 145, ale nie ma powodu do różnicowania tych miejsc. Podobnego ujednolicenia tych widełek dokonano w Wa

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niejasne widełki A , Niedokładności KG

t. 155

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 w A

w KG (→Wn)

 w Wf

 w Wa

Akcent długi proponowany przez redakcję

..

Zdaniem redakcji, rozpoczęcie znaku  wyraźnie przed półnutą i umieszczenie go na jej laseczce oznacza, że jest to akcent długi, zapisany w proporcji do niespodziewanej długości tej nuty. Interpretację tę podajemy w tekście głównym. Wersje pozostałych źródeł to próby czytelnego oddania formy i znaczenia tego znaku przez kopistę i sztycharzy. W żadnej z nich nie uwzględniono jednak obu wskazanych wyżej elementów notacji, a rozmiar znaku narzucił odczytanie go jako widełek .

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niejasne widełki A