Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 32

Utwór: op. 42, Walc As-dur

Ćwierćnuta es2 w Wf i Wn

Tylko ósemka w Wa

..

W Wa przeoczono laseczkę ćwierćnutową przy es2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 58-62

Utwór: op. 42, Walc As-dur

Staccato w Wf0 (→Wf,Wfn)

Bez kropki w Wn1 (→Wn2Wn3) i Wa

..

W Wn1 (→Wn2Wn3) i Wa pominięto kropki staccato pod 2. ćwierćnutą (des1) w t. 58 i 62. Są to niemal na pewno błędy sztycharzy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 88

Utwór: op. 42, Walc As-dur

Ciągły łuk w Wf0 (→Wf,WfnWn1)

Zakończenie łuku w Wa,Wn2 (→Wn3)

..

W Wa i Wn2 (→Wn3) przerwano łuk między t. 88-89. W przypadku Wa trudno stwierdzić, czy jest to niedokładność, czy adiustacja (nawet ewentualnej korekty Chopina w podkładzie dla Wa nie można całkiem wykluczyć). Wersja Wn2 (→Wn3) jest z pewnością wynikiem adiustacji. Wobec braku dowodów na późniejszą zmianę koncepcji przez Chopina, w tekście głównym trzymamy się łukowania wynikającego z notacji Wf (→Wn1), opartego na [A].

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa