Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 42-48

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez określeń w KLI

!!!    miniat: pasek z cresc. i dim.   Tu pusty

w Wf

!!!    TGTU

w Wn

!!!   cresc. dimin.

w Wa2

!!!   tylko dim. 48

w Wa3 (→Wa4)

!!!   cresc. dalej w prawo niż TGTU, początek pod e2

..

Chopinowskie określenia dynamiczne w t. 42 i 48 podajemy w tekście głównym na podstawie Wf. W pozostałych wydaniach odtworzono je z nieznacznymi zmianami (oprócz Wa2, w którym pominięto cresc. w t. 42). 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 47-48

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez pedalizacji w KLI

!!!    miniat: t. 47-8 tylko przetrzymana oktawa l.r. + klucz wiolinowy i 2. grupa 16ek.       Tu pusta klisza

Pedalizacja Wf

!!!!!!!!!   NOWE TGTU    !!!!!!!!!!!!    gwiazdka 48 pod 7. 16ką pr.r.

Pedalizacja Wn i Wa

!!!!   gwiazdka nutę dalej, pod h1.

..

W tekście głównym znak  podajemy według Wf. W pozostałych wydaniach umieszczono go nieco później, co zresztą nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Zdaniem redakcji, nietypowe – w porównaniu z pozostałą pedalizacją Etiudy – umiejscowienie tego znaku nie musi być błędne: być może Chopin chciał zwrócić w ten sposób uwagę na potrzebę ostrożniejszej pedalizacji w związku z diminuendo.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa