Zagadnienia : Dopiski WfD

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie wpisane w WfD

!!!   miniat: przedtakt bez tempa, tylko górna 5-linia.      Tu TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

..

Palcowanie trylu dopisał Chopin w WfD. Dowodzi ono, że w pewnych sytuacjach, np. na początku utworu, kompozytor rozpoczynał tryl od nuty głównej.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 8

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie wpisane w WfD

!!!   miniat: ten takt od 2. ćwierćnuty, tylko l.r. (bez szesnastek pr.r.), ścieśnione.       Tu TGTU (palec w nawiasie)

Bez palcowania lekcyjnego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 14

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie A

!!!   miniat: pół taktu, tylko górna 5-linia.       Tu tylko '1' nad 3. nutą (bo '5' nad 1. nutą zostaje w ESTU)

Palcowanie Wf (→Wn,Wa)

!!!    TGTU bez górnych palców na 2. i 3. szesnastce (i bez kreski)

Palcowanie wpisane w WfD

!!!     jak Wf (war. 22), ale nad 2. i 3. szesnastką '21' w nawiasie okrągłym (nad nutami, zamiast '12')

Wariantowa propozycja redakcji

!!!!     TGTU

Alternatywna propozycja redakcji

!!!     TGTU + alternatywne palce z 1. grupy także w drugiej grupie (21 w nawiasie i kreska pod)

..

Źródła świadczą o wahaniu Chopina, jeśli chodzi o palcowanie tego taktu. Ze wskazówek w A i WfD wynika dla 1. grupy szesnastek kolejność palców 5215, natomiast Wf (→Wn,Wa) podaje 5125. Ani A, ani WfD nie określają natomiast, jak palcować dwie następne grupy szesnastek – może to być zarówno 4215, jak i 4125. W tekście głównym przyjmujemy rozwiązanie wariantowe, w którym zestawiamy cyfry występujące w źródłach. Dodatkowo proponujemy notację, uwzględniającą wszystkie możliwości aplikatury wynikające z różnych interpretacji tych zapisów źródłowych, które nie determinują palcowania w 2. i 3. grupie szesnastek.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD , Autentyczne korekty Wf

t. 51

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

cis3 bez  w A (→Wf) oraz z  w Wa i Wn3 (→Wn4)

!!!   miniat: 1. grupa, tylko górna 5-linia, bez kreseczek cresc.         Tu TGTU (# )

c3 w Wn1 (→Wn2)

!!!     kaso przed 4. szesnastką

..

Przed 4. szesnastką nie ma znaku chromatycznego w A (→Wf). Nie ma powodu wątpić, że jest to typowa dla Chopina niedokładność, wynikająca z reguł obowiązywania przygodnych znaków chromatycznych, które de facto nie były w pisowni Chopinowskiej do końca ustalone. Potwierdza to  dopisany w tym miejscu w WfD. Mimo to w Wn1 (→Wn2) przed nutą tą umieszczono , co z pewnością jest błędem.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Dopiski WfD , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności A

t. 83

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez palcowania w A

!!!   miniat: od 4. do 8 szesnastki, tylko górna 5-linia.    Tu pusta klisza 

Palcowanie Wf (→Wn)

!!!      '1' nad 5. szesnastką

Wa, WfD i WfS

!!!    TGTU

..

Dodana w korekcie Wf (→Wn) cyfra palcowania nad 5. szesnastką ('1') jest błędna, o czym świadczy porównanie z analogicznymi figurami w t. 81 i 83. Wniosek ten potwierdzają ołówkowe poprawki w WfD i WfS. Prawidłową cyfrę '2' ma także Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Dopiski WfS , Autentyczne korekty Wf