t. 51

 

 

 

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych, Adiustacje Wa, Dopiski WfD, Znaki chromatyczne w różnych oktawach, Błędy Wn, Adiustacje Wn, Niedokładności A

notacja: Wysokość

Powrót do adnotacji