Zagadnienia : Dopiski WfS

t. 22

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

..

Pod ćwierćnutą f w WfS wpisany jest ołówkiem niejasny znak, przypominający .

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS

t. 41-42

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

..

W obu taktach przed ostatnią nutą drugiej grupy szesnastek nie ma w A (→Wf) znaków chromatycznych. Te oczywiste przeoczenia uzupełniono w Wn i Wa. Krzyżyki dopisano ołówkiem także w WfS.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Dopiski WfS , Niedokładności A

t. 43

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

 fis w 2. grupie w A (→WfWa)

!!!   miniat: pół taktu, tylko dolna 5-linia.    Tu krzyżyk przed 6. szesnastką taktu

f i fis w Wn

!!!    kaso 2. nuta,   krzyżyk 6.

Dwa razy fis w WfS

!!!     dwa krzyżyki

Interpretacja A (→WfWa) proponowana przez redakcję

!!!    TGTU = jeden krzyżyk przed 2. nutą

..

W A (→WfWa podwyższający f na fis umieszczony jest dopiero w 2. grupie szesnastek. Utrwalona w poprzednich taktach tonacja D-dur nie pozostawia złudzeń, że brak  przed 2. nutą taktu jest kolejnym znakiem przeoczonym przez Chopina ze względu na oczywistość sytuacji. Wpisanie  przed 6. szesnastką wiązało się prawdopodobnie z odczuciem zmiany harmonicznej – od 2. grupy t. 43 do 1. grupy t. 44 przejściowo panuje tonacja fis-moll. Znak w 2. grupie zmylił adiustatora Wn, który wierząc, że w 1. grupie ma być f, dodał przed 2. szesnastką ostrzegawczy .
Zbyt późne umieszczenie przygodnego znaku chromatycznego zdarzyło się Chopinowi wielokrotnie, jak choćby w t. 42, a także w innych utworach, np. w Etiudzie As nr 10, t. 37, Sonacie b op. 35, cz. IV, t. 51, Mazurku a Dbop. 42B, t. 61, Koncercie f op. 21, cz. I, t. 100, cz. II, t. 75.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Dopiski WfS

t. 78

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez palcowania w A (→WfWn)

!!!   miniat: ta nuta, tylko górna 5-linia.    Tu pusta klisza 

'1' dodane w Wa

!!!    bez nawiasu

'1' wpisane do WfD

!!!    w nawiasie

..

Cyfrę palcowania '1' dopisał Chopin w WfD. Cyfra ta znajduje się też wśród palcowań dodanych przez Fontanę w Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Dopiski WfS

t. 80-81

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez palcowania w A

!!!   miniat: ostatnia szesnastka 80 i 1. grupa 81 + 5 ostatnich 81, tylko górna 5-linia, bez napisu.    Tu pusta klisza 

Palcowanie Wf (→Wn)

!!!    tylko '51' na 12. i 13. nucie t. 81

Wa

!!!    1 2313 231 (licząc od ostatniej w t. 80) i '3231' tam, gdzie TGTU (od 12. nuty t. 81)

Palcowanie dopisane w WfS

!!!     TGTU

..

Palcowanie dodane w Wf (→Wn) w t. 81 – zapewne przez Chopina – mimo że z pianistycznego punktu widzenia zupełnie poprawne, jest jednak sprzeczne z Chopinowskim palcowaniem podobnych figur w t. 26, 77, a zwłaszcza 83. Z tego względu, w tekście głównym podajemy palcowanie dopisane ołówkiem w WfS. Palcowania Wf nie uwzględnił także Fontana, podając w Wa propozycję wzorowaną na Chopinowskich wskazówkach w podobnych taktach, a tym samym zgodną z naniesieniami w WfS.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS , Autentyczne korekty Wf