Zagadnienia : Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych

t. 18

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

Bez znaków (dis) w Wf1

!!!   [miniat : 5 ósemek tego taktu, obie 5-linie.

Tu pusta klisza (bez znaków chromatycznych)]

 dis w Wf2

!!!   [# przed 1. nutą l.r.]

obniżające Dis na D i dis1 na d1 w WfJ

!!!   [red = TGTU (3 kasowniki)]

Trzy  d w Wn i Wa

!!!   [TGTU =  1. i 3. ósemka l.r. oraz ósemka pr.r.]

..

W Wf1 w całym tym takcie nie ma ani jednego znaku chromatycznego, co oznacza, że podstawą harmoniczną jest tu akord zmniejszony dis-fis-a. Tak też to zrozumiano w Wf2, dodając  ostrzegawczy przed 1. ósemką l.r. Chopinowskie poprawki w WfJ oraz wypisana bezbłędnie wersja Wn dowodzą, że intencją Chopina był tu akord D-dur jako podstawa harmonii. Także adiustator Wa dodał odpowiednie kasowniki. Por. także dalszą uwagę w tym takcie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfJ , Adiustacje Wf

t. 22

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

gis1-a1 w Wf (→Wa)

!!!   [miniat : pół taktu górna 5-linia.

Tu 3. i 4. ósemka gis1-a1]

a1-h1 w Wn i WfJ

!!!   [TGTU]

..

O błędzie Wf (→Wa) świadczy wersja Wn i odręczna poprawka w WfJ.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Błędy Wf , Dopiski WfJ

t. 58

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

des1-des2 w Wf (→Wa1)

!!!   [miniat : ten akord (z kreską taktową).]

d1-d2 w Wn, Wa2 i WfJ

!!!   [TGTU]

..

Bemole obniżające dis1-dis2 na des1-des2 to błąd sztycharza Wf1 (→Wf2,Wa). Świadczy o tym wersja Wn i odręczna Chopinowska poprawka w WfJ. Prawidłowy tekst wprowadzono także w Wa2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfJ