Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 35-48

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

Kropki staccato w t. 35-48 w A (→Wn) i Wa

Kliniki w Wf

..

Przyjmujemy nie budzące wątpliwości kropki staccato A (→Wn) i Wa (w Wa brak 1. kropki w t. 37). Kliniki Wf mogą być dowolną adiustacją tego wydania i nie muszą wynikać z odmiennej pisowni rękopisu służacego mu za podkład – w wydaniu tym użyto kropek jedynie razem z łukami w t. 122-126. Brakujące w Wf znaki w t. 37, 42 i 44 są zapewne następstwem przeoczenia.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Niedokładności Wa

t. 46-48

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

Łuk A (→Wn) i Wf. Bardziej prawdopodobna interpretacja łuku Wa

Mniej prawdopodobne odczytanie łuku Wa.

..

Początek łuku Wa jest niejasny. Jest to prawdopodobnie rezultat nieprecyzyjnej notacji rękopisu (zaginionego), na którego podstawie sporządzono Wa. Za zdecydowanie bardziej prawdopodobne uznajemy odczytanie zgodne z pozostałymi źródłami.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa