Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 3

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

A, Wf, Wa

..

W A, Wf, Wa brak bemola przywracającego es2 na końcu taktu. Tego typu przeoczenia należą do błędów najczęściej popełnianych przez Chopina. Por. t. 71.

 

 

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 16

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

..

W A (→Wn1) i Wa1 brak kasownika przywracającego na ostatniej ósemce. Jest to niewątpliwe przeoczenie Chopina, jeden z jego najczęstszych błędów. Znak uzupełniono w Wn2 (→Wn3Wn4) i Wa2. Można przypuszczać, że także kasownik w Wf został dodany w trakcie korekty (nie ma go w analogicznym t. 98).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 17

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

..

Na 8. ósemce w A, Wf i Wa1 brak kasownika przywracającego f1. Chopin poprawił swój błąd w WfJ i WfS. Znak dodano także w Wn i Wa2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 71

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

..

Dodajemy przeoczone w A, Wf i Wa1 znaki chromatyczne przywracające f2 i es2 na 10. i 12. nucie pr.r. Uzupełnień dokonano już w Wn (w Wn1 tylko kasownik przy f2) i Wa2. Jest to typowy błąd Chopinowski.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn

t. 85

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

A, Wf, Wa

..

W A, Wf, Wa brak bemola przywracającego es2 na końcu taktu. Tego typu przeoczenia należą do błędów popełnianych przez Chopina najczęściej. Por. t. 71.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji