Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 5-10

Utwór: op. 28 nr 2, Preludium a-moll

..

W Wa łuk l.r. w t. 5 – pierwszym w nowej linii tekstu – rozpoczyna się od 1. ósemki, mimo że łuk w poprzednim takcie wskazuje na kontynuację. Niedokładność była zapewne skutkiem ubocznym przeniesienia łuku w t. 5-7 pod nuty (skądinąd uzasadnionego, gdyż pisownia Wf jest tu nielogiczna: łuk w t. 1-4 poprowadzony jest pod nutami, a jego kontynuacja w t. 5-7 – nad).
Niekonsekwentne łuki na przejściach do nowej linii występują także w KF i Wn – łuki w taktach rozpoczynających nową linię (t. 6 i 10 w KF oraz 5 i 9 w Wn) biegną od 1. ósemki taktu wbrew notacji na końcach poprzednich linii. (Niedokładności KF nie odtwarzamy w naszych transkrypcjach ze względu na odmienny podział na systemy.)

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności KF , Niepewna kontynuacja łuku