Strona: 
Źródło tekstu: 
s. 1, t. 1-20
s. 1, t. 1-20
s. 2, t. 21-47
s. 3, t. 48-64
Tekst główny
Tekst główny
A1 - Autograf roboczy
KJ - Kopia Jędrzejewiczowej
KK - Kopia Kolberga
KB - Kopia Bałakiriewa
WL - Pierwsze wydanie
Wybierz uwagi: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Różnice
Bez różnic
A1 - Autograf roboczy
KJ - Kopia Jędrzejewiczowej
KK - Kopia Kolberga
KB - Kopia Bałakiriewa
WL - Pierwsze wydanie
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne
Prezentacja
Filtrowanie 
Kopiuj link PDF Tekst główny