Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1-5

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. III

..

Ostatnią ósemką l.r. jest w Wf (→Wn1Wn2) seksta H1-Gis w t. 1 i septyma A1-Gis w t. 5. Porównanie z pozostałymi źródłami partii orkiestry – Wfork (→Wnork), a także RFrork – dowodzi pomyłek sztycharza Wf. Odpowiednie poprawki wprowadzono w Wa i Wn3.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błąd tercjowy , Adiustacje Wn , Błędy powtórzone Wn

t. 7

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. III

Drobna ćwierćnuta w Wf

Przednutka przekreślona w Wn

chorągiewka i kreseczka

Drobna ósemka w Wa

tylko chorągiewka

..

Autentyczność przednutki w postaci drobnej ćwierćnuty budzi tu poważne wątpliwości – w partii I fletu Wfork (→Wnork) występuje w tym miejscu drobna ósemka. Omawianą pisownię uznano za błąd już w Wn i Wa, przy czym obie wprowadzone formy przednutek można uznać za potencjalnie zgodne z pisownią [A]. W tekście głównym przyjmujemy najczęściej stosowane przez Chopina przekreślone ósemki.

Patrz cz. I, t. 250.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn

t. 10

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. III

Bez znaku w Wf (→Wa) i Wn3

Tu pusta klisza 

w Wn1 (→Wn2)

EZnieU

..

Dodatkowe  w Wn1 (→Wn2) to z pewnością pomyłka – sztycharz Wn1 zobaczył  w Wf w trzecim takcie od końca linijki i podobnie umiejscowił to oznaczenie u siebie, zapominając, że w Wn1 pierwsza linijka liczy o jeden takt więcej. Po zauważeniu błędu dodano znak w dobrym miejscu (w t. 9), nie usuwając pomyłkowego (w t. 10) wskutek niedopatrzenia lub uznając go za nieszkodliwy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn , Połowiczne korekty

t. 14

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. III

Całotaktowa pauza w Wf (→Wn1Wn2)

Bez pauzy w Wa i Wn3

..

Pauza na górnej pięciolinii to najprawdopodobniej pomyłka – w tym takcie obie partie zapisane są jeszcze na dolnej pięciolinii. Tak też to zinterpretowano w Wa i Wn3, usuwając tę pauzę.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn

t. 17

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. III

Bez znaku w Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: nic.             Tu pusta klisza 

Akcent pionowy proponowany przez redakcję

TGTU

..

Brak akcentu nad gis2 to zdaniem redakcji niedokładność zapisu – we wszystkich analogicznych taktach, łącznie 10 razy, odpowiednia nuta jest zaakcentowana. W tekście głównym dodajemy akcent pionowy, którym Chopin opatrzył taką ćwierćnutę w 5 kolejnych wystąpieniach tej frazy.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne