Wf1
Tekst główny
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewicz
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Poprawiony nakład Wn1
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
Wa3 - Zmieniony nakład Wa2
porównaj
  t. 274

W Wf (→Wa1) nie ma  podwyższającego as2 na a2. Oczywisty w tym kontekście błąd mógł znajdować się już w [A]. Znak dodano w Wn i Wa2 (→Wa3). Podobnie w t. 290.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf, Adiustacje Wn, Przeoczenia znaków aktualnej tonacji, Błędy powtórzone Wa

notacja: Wysokość

Przejdź do tekstu nutowego