Tekst główny
Tekst główny
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
WfD - Egzemplarz Dubois
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Zmieniony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Poprawiony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
porównaj
  t. 29-31

Akcenty długie w Wf (→Wn1)

!!!   miniat: nic.                TGTU = 3 akcenty długie

Krótkie akcenty w Wa i Wn2 (→Wn3)

zamiast długich

Akcenty w Wf (→Wn1) należy naszym zdaniem interpretować jako długie. Natomiast w Wa i Wn2 (→Wn3) odczytano je jako krótkie.

Porównaj to miejsce w źródłach »

Patrz t. 8-16

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie, Niedokładności Wn, Niedokładności Wa

notacja: Artykulacja, akcenty, widełki

Przejdź do tekstu nutowego

.