t. 27

 

 

 

 

 

 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn, Brak znaku zdjęcia pedału

notacja: Pedalizacja

Powrót do adnotacji