Wa1
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Inny egzemplarz Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
Wa3 - Zmieniony nakład Wa2
porównaj
  t. 27

Bez znaku w A

!!!   miniat: od As do końca taktu, tylko dolna 5-linia (bez palców i klucza przed), trochę ścieśnione.       Tu pusta klisza 

 w Wf

!!!      wcześniejsza na EZTU, bez nawiasów

 w Wn

!!!     EZnieU

 w Wa

!!!       późniejsza EZTU

Wariantowa propozycja redakcji

Tak jak w t. 19-20, w A nie ma gwiazdki . W tego typu kontekście wskazanie wyraźnego miejsca zdjęcia pedału jest problematyczne, bo uzyskanie właściwego efektu brzmieniowego wymaga stopniowego zwalniania pedału. W tekście głównym proponujemy w formie wariantowej znaki podane w Wf i Wa, jako potencjalnie autentyczne.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn, Brak znaku zdjęcia pedału

notacja: Pedalizacja

Przejdź do tekstu nutowego

.