t. 19-20

 

 

 

 

 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wn, Brak znaku zdjęcia pedału

notacja: Pedalizacja

Powrót do adnotacji