Wn1
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Inny egzemplarz Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
Wa3 - Zmieniony nakład Wa2
porównaj
  t. 19-20

Bez znaku w A

!!!   miniat: pół taktu 19 i ostatnia grupa t. 20 z kluczem basowym przed, tylko dolna 5-linia.      Tu pusta klisza 

 w Wf

!!!    EZTU

 w Wa

!!!      EZnieU

 w Wn

!!!!        na końcu t. 20

Brak znaku  w A, zamierzony czy nie, jest symptomatyczny – Chopin nie chciał precyzować momentu zdjęcia pedału lub nie był pewien, jak go oznaczyć (por. Preludium cis op. 45, t. 5-6 i analog.). Prawdopodobnie kompozytor miał na myśli stopniowe zdejmowanie pedału, czego nie można było adekwatnie zapisać za pomocą przyjętego systemu znaków. W tej sytuacji, znaki w Wf i Wa, choć niewątpliwie autentyczne, należy prawdopodobnie traktować jako orientacyjną propozycję.
Znak dodany w Wn jest z pewnością nieautentyczny.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wn, Brak znaku zdjęcia pedału

notacja: Pedalizacja

Przejdź do tekstu nutowego

.