Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 14-16

Utwór: op. 25 nr 5, Etiuda e-moll

..

W t. 14 przed ostatnią nutą pr.r. w KF, Wf i Wa1 brak . Podobnie w t. 16, gdzie znaku nie ma w KF i Wa1, ale jest w Wf (prawdopodobnie dodany jeszcze w podkładzie do tego wydania). Te oczywiste przeoczenia Chopina uzupełniono w Wn i Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy KF