Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

A

!!!    miniat: pasek tekstowy "Etude 5" krojem tytułowym.     To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

Wn1a (→Wn2Wn3Wn4Wn5)

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze, a jednym na kliszy

Wa2 (→Wa3)

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w jednym rządku na kliszy

Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 1 rządku na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

..

W A widać ślady zmiany metrum z  na 2/4. Być może oznacza to, że istniał roboczy zapis Etiudy w dwukrotnie dłuższych wartościach rytmicznych (por. t. 4-12 i 8).

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany

zagadnienia: Zmiany metrum , Poprawki A

t. 1-3

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

w A

!!!   miniat: pasek z napisem.    Tu tr= leggieriss. et legatiss.;    red= leggieriss. e legatiss.

Wf (→Wn,Wa)

!!!    TGTU= brillante    legato

..

Dodane przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa) określenia brillante w t. 1 i legato w t. 3 uważamy za ostateczną decyzję kompozytora w kwestii artykulacji i brzmienia figuracji pr.r. Zmianę tę należy niewątpliwie wiązać z dodanymi w Wf oznaczeniami dynamicznymi: leggierissimo raczej nie odpowiada dynamice .

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

t. 1-15

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Bez określeń w A

!!!   miniat: t. 1 i 1. ósemka t. 2, tylko dolna 5linia bez pedału (ale z dynamiką nad, gdzie jest!!!).     Tu pusta klisza

cresc. w Wf (→Wn,Wa)

!!!    TGTU= wymienione oznaczenia w wymienionych taktach

..

Wszystkie wskazówki dynamiczne w t. 1-3, 5-6, 9-11 i 13-15 zostały dodane przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa). Można przy tym postawić tezę, że była to zmiana koncepcji dynamicznej, a nie jej doprecyzownaie, o czym przekonuje równoległa zmiana leggierissimo na brillante w t. 1 i zredukowanie liczby nut w akordach w t. 2 i analog.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Brak dynamiki na początku , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

..

Oznaczenia triol są dodatkiem redakcji. Cyfry, wraz z łukami, dodano też w całym takcie w Wn4 (→Wn5).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wn