Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 81

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

Bez  w Wf (→Wa) i Wn

!!!   [miniat : ten takt, obie 5-linie]

Propozycja redakcji

!!!   [TGTU]

..

Proponujemy uzupełnienie znaku , gdyż nie można wykluczyć, że Chopin pominął go przypadkowo.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału

t. 91

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

Bez znaku w Wf (→Wa1)

!!!   [miniat : ostatni takt, tylko dolna 5-linia ale z cis1.]

 w Wn i Wa2

!!!   [ tam gdzie jest, tylko bez nawiasu]

Wariantowa propozycja redakcji

!!!   [TGTU]

..

Znak  znajduje się tylk w Wn i Wa2 (w tym ostatnim zapewne przejęty z Wn). W tego typu kontekstach Chopin na ogół pomijał ten znak na końcu utworu, a wydawcy niejednokrotnie go uzupełniali. Dlatego uważamy, że gwiazdka  w Wn może nie być autentyczna i proponujemy rozwiązanie wariantowe.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału