Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 42

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

 w Wa

Bez znaku w KG (→Wn) i Wf

..

Znak  znajduje się tylko w Wa. Podajemy go w tekście głównym, mimo iż nie można tu całkiem wykluczyć adiustacji wydawcy. W praktyce pedał można trzymać jeszcze nieco dłużej, aż do końca wybrzmienia przetrzymanych nut cis i cis2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału

t. 383-384

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

Pedalizacja w Wa

!!!!!!!!!   [min jak w t. 41-42; Tu TGTU, tylko  bardziej na prawo, prawie pod kreską taktową   !!!!!!!!!!!]

Bez  w KG (→Wn)

!!!   [jak w t. 41-2]

Bez pedalizacji w Wf

..

Znak  na końcu t. 384 znajduje się tylko w Wa, nie można tu wykluczyć adiustacji wydawcy. Wf nie ma w ogóle oznaczeń pedalizacji w tych taktach, co może być przeoczeniem sztycharza, gdyż w analogicznym t. 41 znak  występował.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak znaku zdjęcia pedału

t. 466

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

..

Brak  w Wf jest z pewnością pomyłką.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 526

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

 w Wa i KG (→Wn)

!!!   [miniat : ten takt tylko dolna.

"stare TGTU" = Ped

Bez znaku w Wf

Wariantowa propozycja redakcji

!!!!!!!!!!!!  NOWE TGTU   !!!!!!!!!!!!!!!!!

Na miniaturze Ped w nawiasie () + gwiazdka odnośnikowa *

Na kliszy to samo + uwaga u dołu strony: Najprawdopodobniej autentyczny wariant pedalizacji – t. 526-539 na jednym pedale.
A most probably authentic variant of pedalling: one pedal for bars 526-539.

..

Znak  jest z pewnością autentyczny, nie jest jednak pewne, czy Chopin nie chciał go następnie przenieść 4 takty dalej. Dlatego proponujemy rozwiązanie wariantowe, umieszczając znak w nawiasie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 632-634

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

Pedalizacja Wa

!!!   [miniat : 2 ostatnie ósemki 632 + całe 633-4, tylko dolna 5-linia.

Tu Ped 633 i gwiazdka 634 (na końcu taktu)]

Bez znaków w KG (→Wn)

Pedalizacja Wf

!!!   [gw 232, Ped 233]

Propozycja redakcji

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  NOWE TGTU   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gwiaz 232, Ped 233 i gwiaz 234 (bez nawiasów!!!)

..

W żadnym ze źródeł pedalizacja w tych taktach nie jest oznaczona bezbłędnie. Brak  w Wa (t. 632) i Wf (t. 634) może zmylić wykonawcę w bardzo niewielkim stopniu, gdyż w obu wydaniach moment zdjęcia (zmiany) pedału jest wskazany znakiem  (odpowiednio w t. 633 i 635). W KG (→Wn) pedalizacji nie ma już do końca utworu, co niemal na pewno można przypisać pomyłce kopisty (pominięcie pedalizacji dwóch ostatnich linii tekstu, por. uwagi do t. 259-266 i 548-553).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Brak znaku zdjęcia pedału , Błędy KG