Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 6

Utwór: op. 23, Ballada g-moll

Akcent długi w A (→Wf)

wycinek;           TGTU = akcent długi 

 w Wn

EZnieU

Krótki akcent w Wa

..

Wpisany w A akcent długi został dość dokładnie odtworzony w Wf, ale w Wn i Wa uznano go za niejasny i sprowadzono do bardziej typowej postaci – widełek diminuendo w Wn, zwykłego, krótkiego akcentu w Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 33-34

Utwór: op. 23, Ballada g-moll

Łuk do t. 34 w A, interpretacja kontekstowa

Łuk w t. 33 w Wf (→Wn,Wa)

..

T. 33 kończy 1. stronę A, a wpisany w nim łuk pr.r. wyraźnie sugeruje kontynuację. Jednak na nowej stronie, w t. 34, nie ma dokończenia tego łuku. W żadnym z pierwszych wydań nie doprowadzono łuku do t. 34, ale w Wf łuk wykracza poza ostatnią nutę t. 33, co wygląda na nieznaczącą niedokładność, nawet jeśli intencją sztycharza było oddanie dwuznacznej notacji A. W tekście głównym podajemy wersję z łukiem doprowadzonym do cis2 w t. 34, co uważamy za interpretację kontekstową zapisu A

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Niedokładności Wa , Niepewna kontynuacja łuku

t. 65-67

Utwór: op. 23, Ballada g-moll

..

Jedynie Wn ma poprawnie zapisaną pauzę pr.r. w 2. połowie t. 65. A i Wa mają tylko pauzę półnutową (bez kropki), a w Wf nie ma w ogóle tej pauzy. W 1. połowie t. 67 A (→WfWa) również mają tylko pauzę półnutową, co sugeruje, że traktowano ją – analogicznie do pauzy całonutowej – jako wypełniającą pół taktu.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności A

t. 127-128

Utwór: op. 23, Ballada g-moll

 w t. 127-128 w A (→WfWn)

TGTU = widły 2 takty

 w t. 127 w Wa

EZnieU

Bez znaku w Wn1a

..

Zarówno skrócenie znaku  w Wa (doprowadzono go do końca linijki), jak i pominięcie go w Wn1a to zapewne błędy sztycharzy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Niedokładności Wa

t. 140

Utwór: op. 23, Ballada g-moll

Łuk do t. 141 w A (→Wf)

Łuk w t. 140 w Wn i Wa

..

Skrócenie łuku w Wn i Wa to zapewne skutek błędnej interpretacji dwutaktowego łuku w t. 140-141, które w Wf wypadają na przejściu do nowej linii. Część łuku przypadająca na t. 140 różni się tylko nieznacznie od łuk w t. 139, co prawdopodobnie zmyliło sztycharzy Wn i Wa. W tekście głównym podajemy niebudzący wątpliwości łuk A (→Wf).

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa