Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 26

Utwór: op. 28 nr 24, Preludium d-moll

Łuk od c1 w A (→Wf,KFWn)

!!!   miniat: wycinek, od c1 do końca taktu, tylko górna 5-linia.                         EZTU lewy koniec

Łuk od e1 w Wa

EZnieU lewy

..

Późniejsze rozpoczęcie łuku w Wa to przypuszczalnie następstwo niewielkiej niedokładności Wf, w którym łuk jest przesunięty w prawo, co mogło zmylić sztycharza Wa.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 35

Utwór: op. 28 nr 24, Preludium d-moll

Akcent długi w A (→Wf)

!!!   miniat: odpowiedni wycinek, tylko górna 5-linia.                   TGTU

Bez znaku w KF (→Wn)

Krótki akcent w Wa

zamiast długiego

..

Brak akcentu w KF (→Wn) jest z pewnością skutkiem przeoczenia kopisty. Krótki akcent w Wa to adiustacja typowa dla tego wydania, w którym większość akcentów długich interpretowano jako znaki diminuendo lub krótkie akcenty.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa , Błędy KF