Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 35-36

Utwór: op. 28 nr 17, Preludium As-dur

Łuk od 2. ósemki w A

! miniat: wycinek, t. 35, tylko górna 5-linia
EZTU = 2 łuki t. 31-36

Bez łuku w KF (→Wn)

Łuk od 1. ósemki w Wf

EZnieU

Łuk kontynuowany w Wa

EZnieU1

..

Łuk A rozpoczyna się od 2. ósemki, co podajemy w tekście głównym. Wcześniejsze rozpoczęcie łuku w Wf (od 1. ósemki) i Wa (kontynuacja z poprzedniej linijki) uważamy za niedokładności. W KF (→Wn) łuk został przeoczony. Jeśli chodzi o końcówkę łuku, to ponieważ w całym Preludium przeważają w podobnych sytuacjach łuki-tenuto – patrz uwaga do t. 4-5 – w tekście głównym przyjmujemy właśnie taką interpretację, zgodną z Wf (→Wa). 

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Błędy KF , Niepewna kontynuacja łuku