Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 33-35

Utwór: op. 28 nr 13, Preludium Fis-dur

Pedalizacja nad pr.r. w AWf2

Pedalizacja bez  w t. 35 w KF

Pedalizacja w Wn

Bez oznaczeń w Wf1

Pedalizacja pod l.r. w Wa

..

Pedalizacja tych taktów, wpisana przez Chopina nad partią pr.r. (por. Koncert f op. 21, cz. I, t. 96), została pominięta przez sztycharza Wf, który być może nie był pewien, gdzie ją umie­ścić. Oznaczenia uzupełniono w Wf2 zgodnie z zapisem A, natomiast w Wa przeniesiono je pod partię l.r.
Znak  w t. 35, przeoczony w KF, uzupełniono w Wn na końcu 1. połowy taktu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Adiustacje Wf , Błędy KF