Zagadnienia : Błędy wynikające z poprawek

t. 27

Utwór: op. 22, Andante spianato

..

Jest to pierwsze z dwóch miejsc, w których retusze graficzne w najpóźniejszym nakładzie Wn1, oznaczonym w naszym systemie jako Wn1a, spowodowały powstanie błędu rytmicznego – pominięto chorągiewkę ósemkową przy g2Wn2 (→Wn3) ma poprawny tekst.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy wynikające z poprawek , Błędy Wn

t. 113

Utwór: op. 22, Andante spianato

Drobna ósemka w Wf (→Wn1) i Wn2 (→Wn3)

!!!   miniat: wycinek, te 2 nuty, tylko górna 5-linia.                   TGTU = 2 chorągiewki

Drobna ćwierćnuta w Wa i Wn1a

chorągiewka przy a1

..

Wersja Wa to niemal na pewno pomyłka – przeoczenie chorągiewki ósemkowej. W Wn1a chorągiewki przeoczono przy dwóch ostatnich nutach taktu, co jest skutkiem ubocznym retuszów graficznych w tym fragmencie strony. Błędu nie powtórzono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wa , Błędy wynikające z poprawek , Błędy Wn