Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 61-66

Utwór: op. 22, Andante spianato

 w Wf (→Wa)

!!!   miniat: nic.                 TGTU tylko 61

Bez pedalizacji w Wn

 i [] proponowane przez redakcję

..

Brak znaku  w Wn najprościej wytłumaczyć przeoczeniem, choć nie da się też wykluczyć adiustacji. Natomiast brak znaku  może być autentyczny i nie musi być uważany za pomyłkę, gdyż znaki  bez następującego po nich znaku  zdarzają się w utworach Chopina. Mimo to w tekście głównym proponujemy [] na końcu t. 66, przede wszystkim aby ustrzec przed wcześniejszymi zmianami pedału.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wn , Brak znaku zdjęcia pedału