Tekst główny
Tekst główny
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
WfD - Egzemplarz Dubois
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Zmieniony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Poprawiony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
porównaj
  t. 36

 pod fis1 w Wf (→Wn)

!!!   miniat: wycinek, 2. połowa taktu, tylko górna 5-linia (z pedałem)                           TGTU

 pod dis1 w Wa

Wcześniejsze pojawienie się w Wa znaku  to najprawdopodobniej niedokładność sztycharza.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

notacja: Pedalizacja

Przejdź do tekstu nutowego

.