A
Tekst główny
½A - Półautograf
A - Autograf partii fortepianu
Rork - Rękopis partii orkiestry
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Zmieniony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Zrewidowany nakład Wa1
Wa3 - Poprawiony nakład Wa2
porównaj
  t. 454-462

W A (→WnWf) nie ma  przywracającego g2 na 3. mierze t. 454 i 462. Oczywisty błąd poprawiono tylko w Wa.

Porównaj to miejsce w źródłach »

Patrz t. 422

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa, Przeoczenia odwołania alteracji, Błędy A, Błędy powtórzone Wn, Błędy powtórzone Wf

notacja: Wysokość

Przejdź do tekstu nutowego

.