Zagadnienia : Legato i łuki

t. 139

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Bez określenia w A (→Wn) i Wa

!!!   miniat: nic.          Tu pusta klisza 

sempre legato w Wf

TGTU

..

Wskazówkę sempre legato dodał Chopin w korekcie Wf, prawdopodobnie uznając pozbawiony łuków akompaniament w tym i następnych dwóch taktach za wymagający doprecyzowania artykulacji – w repryzie l.r. opatrzona jest w analogicznym miejscu łukami. W Wa, w którym łuki te dodano tutaj, pominięto sempre legato, co można uznać za rozwiązanie racjonalne i zgodne z ekonomią oznaczeń, cechującą na ogół notację Chopinowską.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wf , Legato i łuki