t. 1

 

 

Nie wiadomo, czy którąś ze wskazówek wykonaw­czych na początku Scherza –  lub akcent – Chopin uważał za ostateczną. Nie ma nawet podstaw do stwier­dze­nia, która z nich jest późniejsza – wpraw­dzie  w KG (→Wn) wydaje się być dopisane ręką Chopina, ale akcent, występujący w tym miejscu w Wf (→Wa), mógł być dopisany przez Chopina w [A] już po korekcie KG (jeśli wierzyć, że zarówno kopista, jak i sztycharz wiernie oddali aktualny stan [A], akcent musiał być dopisany później). Można by sądzić, że każde z tych oznaczeń opisuje po prostu inny aspekt wykonania – akcent dotyczy wszak tylko jednej nuty, a  na ogół odnosi się do pewnego odcin­ka, w tym przypadku mogłoby obowiązywać np. do  w t. 12. Nie byłoby wówczas nic złego w ich połączeniu, które można by tłumaczyć przeoczeniem w jednym ze źródeł. Jednak zdaniem redakcji, Chopin prawdopodobnie świadomie zrezygnował z , gdyż nie ujmowało ono właściwie charakteru rozpoczy­nającego się tu tematu (i w ogóle skrajnych części Scherza). Jego istotą wydają się bowiem być bardzo wyraźne akcenty i duże różnice dynamiczne na krótkich odcinkach (oznaczone znakami  w t. 1, 3, 5, 6, 7 i 9-10). Tak więc, mimo że przedtakt i t. 2, 4, 8 i 11-12 mają być zapewne wykonane , w pozostałych taktach dynamika ta już raczej nie obowiązuje. (Przykładem skreślenia w jednym z rękopisów edycyjnych oznaczenia  na początku utworu jest autograf Mazurka fis op. 59 nr 3.) 

Przed 1. ćwierćnutą utworu w KG widoczne jest skre­ślenie jakiejś wskazówki, prawdopodobnie risoluto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Poprawki KG, Autentyczne korekty KG

notacja: Określenia słowne

Powrót do adnotacji