Zagadnienia : Błędy Wa

t. 42

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

..

Przeoczony przez Chopina  obniżający g1 na ges1 dodano tylko w WaW2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A

t. 66

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

as-c1-d1 w As (→AWfWn,WaC)

f-c1-d1 w WaW1 (→WaW2)

..

Wersja z f to zapewne błąd sztycharza WaW1 (→WaW2).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wa , Błąd tercjowy

t. 75-76

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

c przetrzymane w As (→AWfWaC) i WaW2

c powtórzone w Wn i WaW1

..

W Wn i WaW1 pominięto łuk przetrzymujący c. Są to zapewne błędy sztycharzy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa , Błędy Wn

t. 81

Utwór: op. 64 nr 3, Walc As-dur

a w A (→WfWn,WaW1WaW2)

fis w WaC

..

Wersja WaC to przypuszczalnie zadiustowany błąd tercjowy sztycharza tego wydania.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa , Błąd tercjowy