Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 34

Utwór: op. 25 nr 9, Etiuda Ges-dur

Trójdźwięk w KG (→Wn) i Wa3

!!!   miniat: ta ósemka , tylko dolna 5-linia, bez pedału.     jak TGTU, bez nawiasu

Seksta w Wf i Wa1 (→Wa2)

!!!    pusta klisza

Wariantowa propozycja redakcji

..

Rozstrzygnięcie, która z dwóch wersji źródłowych jest późniejsza, nie wydaje się możliwe ze względu na wątpliwości dotyczące ich autentyczności. Trójdźwięk w KG jest wpisany ręką kopisty, zatem wersja ta prawdopodobnie znajdowała się w [A]. Ewentualna pomyłka kopisty wydaje się tu mało prawdopodobna, chyba że autograf zawierał jakieś skreślenia (inna możliwość to pomyłkowe wpisanie akordu na 4. ósemce taktu). Natomiast pominięcie położonej na linii dodanej, wewnętrznej nuty akordu jest dość częstym błędem, gdyż w autografach Chopina główki nut mają tendencję do zlewania się zarówno z laseczką akordu, jak i z linią dodaną (por. np. Etiudę Ges op. 10 nr 5, t. 15). Jeśli jednak wykluczyć ewentualne pomyłki, za późniejszą należałoby uznać wersję z sekstą. W tekście głównym proponujemy więc rozwiązanie wariantowe.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 37

Utwór: op. 25 nr 9, Etiuda Ges-dur

..

Dotyczące basowego Ges1  występuje tylko w źródłach zawierających późniejszą wersję tego taktu – KG (→Wn) i Wa3 (w Wa1 oznaczenie przeoczono).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa