Strona: 
Źródło tekstu: 
s. 3, t. 23-36
s. 1, t. 1-10
s. 2, t. 11-22
s. 3, t. 23-36
Tekst główny
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Inny egzemplarz Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
Wa3 - Zmieniony nakład Wa2
Wybierz uwagi: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Różnice
Bez różnic
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Inny egzemplarz Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
Wa3 - Zmieniony nakład Wa2
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne
Prezentacja
Filtrowanie 
Kopiuj link PDF Tekst główny


  t. 25-26

Pojedyncze nuty w A (→Wn) i Wa1

!!!   miniat: te dwie ćwierćnuty, tylko dolna 5-linia, ścieśnione, bez pedału.        Tu tylko górne nuty z łukiem i kropką 

Oktawy w Wf

!!!      TGTU bez kropki staccato (po prostu, nic innego nie ruszać)

Oktawy w Wa2 (→Wa3)

!!!      tr bez oktaw (jak wariant 11, z łukiem i kropką, ale + 8 pod nutami;     red = TGTU  (z łukiem i kropką)

Zdwojenie postępu basowego w dolnej oktawie dodał Chopin w korekcie Wf (por. t. 19, w którym Chopin również wzmocnił podstawę basową, dodając oktawę). Zmianę tę, którą z pewnością należy uważać za definitywną, wprowadzono także – w formie dodanych ósemek pod nutami – w Wa2 (→Wa3).
Brak kropki staccato (a także akcentu) w Wf jest prawdopodobnie następstwem niedokładnie zrealizowanej korekty.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu, Autentyczne korekty Wf, Zmiany rejestru basu

notacja: Wysokość

Brakujące oznaczenia na źródłach: A, Wf1, Wf2, WfD, WfJ, WfS, Wn1, Wn1a, Wn2, Wn3, Wa1, Wa2, Wa3