A
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Inny egzemplarz Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
Wa3 - Zmieniony nakład Wa2
porównaj
  t. 25

Akcent długi w A (→Wn1)

!!!   miniat: nic.              TGTU

Krótki akcent w Wa i Wn2 (→Wn3)

Bez znaku w Wf

Akcent długi w A (→Wn1) oddano w Wn2 (→Wn3), a także w Wa, jako krótki. W Wf znak pominięto, co może być niedokładnością wynikłą przy wprowadzaniu zmian w druku (podobnie jak w przypadku kropki staccato – patrz sąsiednia uwaga).

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie, Błędy Wf, Niedokładności Wn, Niedokładności Wa

notacja: Artykulacja, akcenty, widełki

Przejdź do tekstu nutowego

.