Wn1
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Inny egzemplarz Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
Wa3 - Zmieniony nakład Wa2
porównaj
  t. 7-8

W A, Wf i Wa1 brakuje odwołania kilku wcześniejszych podwyższeń nut w chromatycznych pochodach:

  • w A i Wf nie ma  przywracającego f2 na końcu t. 7 oraz dwóch bemoli w t. 8 – przywracającego as2 w 8. sekście i es3 w 10. sekście;
  • w Wa brakuje powyższych trzech oraz bemoli przywracających ges2 w 10. sekście i des3 w 12. sekście t. 8.

W pozostałych wydaniach wprowadzono uzupełnienia tych oczywistych przeoczeń (niektórych lub wszystkich):

  • w Wn1 dodano  przywracający as2 w 8. sekście t. 8, a w Wn2 (→Wn3) także pozostałe pominięte znaki;
  • w Wa2 (→Wa3) dodano bemole przywracające as2 w 8. sekście, ges2 w 10. sekście i des3 w 12. sekście t. 8, co dało tekst taki jak w Wn1.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa, Błędy Wf, Błędy Wa, Przeoczenia odwołania alteracji, Błędy Wn, Adiustacje Wn, Błędy A

notacja: Wysokość

Przejdź do tekstu nutowego

.