Wa1
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Inny egzemplarz Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Zmieniony nakład Wn2
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Poprawiony nakład Wa1
Wa3 - Zmieniony nakład Wa2
porównaj
  t. 3

W A (→Wn1), Wf i Wa nie ma  przywracającego f2 w przedostatniej sekście. Ten oczywisty błąd zauważono dopiero w Wn2 (→Wn3) przy okazji gruntownej adiustacji znaków chromatycznych – por. uwagi dotyczące kasownika i bemola przed poprzednią sekstą.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf, Błędy Wa, Przeoczenia odwołania alteracji, Błędy Wn, Adiustacje Wn, Błędy A

notacja: Wysokość

Przejdź do tekstu nutowego

.