Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 53-54

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

Dwa łuki w A (→Wf,KFWn)

!!!   miniat: 3 ostatnie ósemki t. 53 i cztery 54, tylko górna 5-linia, bez dynamiki.

Ciągły łuk w Wa

!!!      na całą linijkę.

..

Ciągły łuk Wa jest przypuszczalnie wynikiem niedokładnego odczytania lub uproszczonej interpretacji przez sztycharza lub kopistę. W wydaniu tym jeden łuk biegnie od t. 49 do t. 62.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa