Zagadnienia : Niepewne nuty na liniach dodanych

t. 43

Utwór: op. 10 nr 11, Etiuda Es-dur

es1 w akordzie w A

Bez es1 w Wf (→Wn,Wa)

..

Brak es1 w 2. akordzie l.r. to najprawdopodobniej wynik trudności w odczytaniu A. W Chopinowskich autografach zapisane na liniach dodanych, wewnętrzne nuty akordów bywają słabo widoczne, tak iż ustalenie ich obecności lub braku nie zawsze jest łatwe lub w ogóle możliwe. Por. np. Etiudy Ges op. 10 nr 5, t. 15 lub As op. 10 nr 10, t. 76-77,

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niepewne nuty na liniach dodanych

t. 49

Utwór: op. 10 nr 11, Etiuda Es-dur

Akord z c1 w A

!!!    miniat:   ten akord, tylko l.r.         Tu TGTU (c1)

Bez c1 w akordzie w Wf (→Wn,Wa)

..

Brak nuty c1 w 5. akordzie jest najprawdopodobniej skutkiem przeoczenia sztycharza Wf (→Wn,Wa). Wprawdzie w Wf widoczne są w tym akordzie ślady korekt, ale usuwano nutę a, wydrukowaną pomyłkowo prawdopodobnie zamiast f. W tekście głównym podajemy nie budzącą wątpliwości wersję A, zgodną z analogicznym t. 48.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy wynikające z poprawek , Błąd tercjowy , Niepewne nuty na liniach dodanych