Strona: 
Źródło tekstu: 
s. 6, t. 67-79
s. 1, t. 1-11
s. 2, t. 12-26
s. 3, t. 27-37
s. 4, t. 38-51
s. 5, t. 52-66
s. 6, t. 67-79
Tekst główny
Tekst główny
KLI - Kopia Linowskiego
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Poprawiony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wn5 - Piąte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa2 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład Wa2
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
Wybierz uwagi: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Różnice
Bez różnic
KLI - Kopia Linowskiego
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Poprawiony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wn5 - Piąte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa2 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład Wa2
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne
Prezentacja
Filtrowanie 
Kopiuj link PDF Tekst główny


  t. 77-78

Bez palcowania w KLI i Wf (→Wn)

!!!   miniat: 6 szesnastek 77, tylko dolna 5-linia, bez pedału + klucz wiolinowy, kreska taktowa  i 5 16ek 78, tylko górna pięciolinia.    Tu pusta klisza

Palcowanie Chopinowskie w WfS

!!!   TGTU (77)

Palcowanie Wa

!!!   TGTU + 53215 w t. 78

Dopisane przez Chopina w WfS palcowanie w t. 77 podajemy wprost w tekście głównym, gdyż jego uniwersalność nie ulega w tym wypadku najmniejszej wątpliwości. Identyczne palcowanie dodał Fontana w Wa, uzupełniając je jeszcze w t. 78.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych, Adiustacje Wa, Dopiski WfS

notacja: Palcowanie

Brakujące oznaczenia na źródłach: Wn1