Wn1
Tekst główny
KLI - Kopia Linowskiego
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Poprawiony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wn5 - Piąte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa2 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład Wa2
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
porównaj
  t. 77-78

Bez palcowania w KLI i Wf (→Wn)

!!!   miniat: 6 szesnastek 77, tylko dolna 5-linia, bez pedału + klucz wiolinowy, kreska taktowa  i 5 16ek 78, tylko górna pięciolinia.    Tu pusta klisza

Palcowanie Chopinowskie w WfS

!!!   TGTU (77)

Palcowanie Wa

!!!   TGTU + 53215 w t. 78

Dopisane przez Chopina w WfS palcowanie w t. 77 podajemy wprost w tekście głównym, gdyż jego uniwersalność nie ulega w tym wypadku najmniejszej wątpliwości. Identyczne palcowanie dodał Fontana w Wa, uzupełniając je jeszcze w t. 78.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych, Adiustacje Wa, Dopiski WfS

notacja: Palcowanie

Przejdź do tekstu nutowego

.