Zagadnienia : Zmiany akompaniamentu

t. 26

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Cała nuta w KLI, Wn i Wa

!!!   miniat:  tylko ta oktawa.   Tu górna cała nuta

Półnuta z kropką w Wf

!!!   TGTU

..

Wartość półnuty z kropką dla nuty występuje tylko w Wf, co najprawdopodobniej oznacza, że Chopin wprowadził ją w miejsce całej nuty dopiero w trakcie korekty. Pominięcie tej zmiany w Wa można tłumaczyć pomyłką, adiustacją lub istnieniem jeszcze jednej fazy korekt Wf, nie uwzględnionej w Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu , Autentyczne korekty Wf

t. 33-34

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Przetrzymane w KLI

!!!   miniat: te 2 takty, tylko l.r., bez pedału.    Tu B 33 i liga do 34

Przetrzymana oktawa (wersja pierwotna)

!!!   tr: B przetrzymane i 8-ki w obu taktach;   red=oktawa przetrzymana B1-B

B1 i oktawa w Wf (→Wn,Wa)

!!!!   TGTU

..

Jako podstawę basową KLI ma w tych taktach przetrzymane B. Jest to pierwotna wersja, w dodatku niemal na pewno zapisana z błędem – tak jak w sąsiednich taktach, miała tu być najprawdopodobniej oktawa, B1-B (por. np. t. 3 lub 23-24).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu , Błędy KLI

t. 39

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Oktawa w KLI

!!!   miniat: ten takt, tylko dolna 5-linia, bez pedału, bez palcowania.      Tu oktawa D-d (podnieść pauzę)

Wf (→Wn,Wa

!!!    TGTU

..

Oktawa w KLI jest wersją pierwotną (por. t. 39). Chopin zmienił ją na pojedynczą nutę D, najprawdopodobniej przygotowując do publikacji roboczy autograf Etiudy  [AI].

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu

t. 39

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Oktawa w KLI

!!!   miniat: ten takt, tylko dolna 5-linia, bez pedału, bez palcowania.      Tu oktawa C-c (podnieść pauzę)

Wf (→Wn,Wa

!!!    TGTU

..

Oktawa w KLI jest wersją pierwotną, najprawdopodobniej zmienioną przez Chopina w trakcie przygotowywania Etiudy do druku (por. t. 37).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu

t. 42-44

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Pojedyncze nuty w KLI

!!!    miniat: te 3 takty, tylko dolna 5-linia, bez pedału, ścieśnione.     Tu tr=tylko 8 pod A 42;    red= tylko A1 z laską 42

Oktawy w Wf (→Wn,Wa)

!!!!    tr=3x 8 wg opisu (źródła); ponadto w t. 43 dolne G1 jako cała nuta;   red=TGTU

..

W KLI bas – z wyjątkiem oktawy A1-A w t. 42 – zapisany jest pojedynczymi nutami. Może to być pierwotna wersja, jednak niewykluczone jest też przeoczenie niektórych lub wszystkich oznaczających oktawy znaków 8. Tę skrótową notację widzimy w Wf w pierwszych oktawach tych taktów, co tylko częściowo przejęto w pozostałych wydaniach:

  • w Wn1 (→Wn2Wn3) tylko na początku t. 44;
  • w Wa na początku t. 43 i w całym t. 44.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu , Skrótowy zapis oktaw