WfD
Tekst główny
KLI - Kopia Linowskiego
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn1a - Poprawiony nakład Wn1
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wn5 - Piąte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa2 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład Wa2
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
porównaj
  t. 44

e3 w KLI, Wn3 (→Wn4Wn5) i Wa oraz WfD, WfJ, WfS.

!!!   TGTU

d3 w Wf (→Wn1Wn2)

Jako przedostatnią szesnastkę Wf (→Wn1Wn2) ma d3. O błędzie świadczą poprawki we wszystkich trzech egzemplarzach lekcyjnych. Także w Wa i późniejszych Wn zmieniono tę nutę na e3.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych, Adiustacje Wa, Błędy Wf, Dopiski WfD, Adiustacje Wn, Dopiski WfS, Dopiski WfJ

notacja: Wysokość

Przejdź do tekstu nutowego

.