Zagadnienia : Adiustacje Wf

t. 30-34

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

..

Oktawy na początku t. 30, 32 i 34 notowane są w źródłach skrótowo za pomocą cyfry 8. Wyjątek stanowi oktawa D1-D w t. 30 w A. Zastąpienie jej w Wf (→Wn,Wa) pisownią skrótową było z pewnością decyzją sztycharza, wynikającą z gęstego upakowania tekstu Etiudy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wf