Wp
Tekst główny
KJ - Kopia Jędrzejewiczowej
Wp - Pierwsze wydanie polskie
WF - Wydania Fontany
WfF - Wydanie francuskie Fontany
WnF - Wydanie niemieckie Fontany
porównaj
  t. 22

W Wp brak przywracającego g1, co jest oczywistą pomyłką. Podobnie w t. 49, który nie jest w Wp wypisany.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji, Błędy Wp

notacja: Wysokość

Przejdź do tekstu nutowego

.