Strona: 
Źródło tekstu: 
s. 1, t. 1-22
s. 1, t. 1-22
s. 2, t. 23-52
Tekst główny
Tekst główny
AO - Autograf Oury
AR - Autograf Rotschildów
AE - Autograf Eszterhazy
AK - Autograf Krudner
AG - Autograf Gavard
KX - Kopia Autografu Eszterhazy
KY - Kopia Autografu Gavard
KC - Kopia Czartoryskich
F - Wersja Fontany
KF - Kopia Fontany
Wp - Pierwsze wydanie polskie
WfF - Wydanie francuskie Fontany
WnF - Wydanie niemieckie Fontany
Wybierz uwagi: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Różnice
Bez różnic
AO - Autograf Oury
AR - Autograf Rotschildów
AE - Autograf Eszterhazy
AK - Autograf Krudner
AG - Autograf Gavard
KX - Kopia Autografu Eszterhazy
KY - Kopia Autografu Gavard
KC - Kopia Czartoryskich
F - Wersja Fontany
KF - Kopia Fontany
Wp - Pierwsze wydanie polskie
WfF - Wydanie francuskie Fontany
WnF - Wydanie niemieckie Fontany
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne
Prezentacja
Filtrowanie 
Kopiuj link PDF Tekst główny