Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Wysokość
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


Wysokość

t. 3

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

A, Wf, Wa

..

W A, Wf, Wa brak bemola przywracającego es2 na końcu taktu. Tego typu przeoczenia należą do błędów najczęściej popełnianych przez Chopina. Por. t. 71.

 

 

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 7

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

A, Wf, Wa

..

W A, Wf i Wa brak kasownika podwyższającego des3 na d3. Znak dodano w Wn
W całym Impromptu Chopin raczej traktował znaki przygodne jako obowiązujące bez względu na oktawę, w której pojawia się alterowany dźwięk, toteż brak tego znaku trudno zakwalifikować jednoznacznie jako przeoczenie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Znaki chromatyczne w różnych oktawach

t. 7

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

..

Na początku taktu w A widoczne jest skreślenie fragmentu partii pr.r. Redakcji nie udało się odczytać skreślonego tekstu.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany

zagadnienia: Skreślenia A

t. 7

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

..

Przed 6. ósemką widać w A skreślony bemol. Przypuszczalnie Chopin w pierwszym odruchu chciał napisać ges2.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany

zagadnienia: Skreślenia A , Korekty enharmonii

t. 8

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

..

Dodajemy bemol ostrzegawczy przy b2. Znak dopisano obcą ręką w A i wydrukowano w Wn.
Jest to pierwszy z kilkunastu znaków dopisanych w A przez sztycharza lub adiustatora Wn. Uzupełnienia mają charakter wyrywkowy – wprowadzono je jedynie na 1., 5. i 6. stronie zapisu nutowego. Część dodatków (np. bemol w omawianym takcie) to uzasadnione przebiegiem muzycznym znaki ostrzegawcze, niektóre jednak są albo niepotrzebne (np. w t. 104), albo rażąco błędne (t. 103 i 106).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Obce dodatki w autografach , Znaki ostrzegawcze