Strona: 
Źródło tekstu: 
s. 1, t. 1-12
s. 1, t. 1-12
s. 2, t. 13-24
Tekst główny
Tekst główny
ApI - Autograf roboczy partytury
A - Autograf-czystopis
Wybierz uwagi: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Różnice
Bez różnic
ApI - Autograf roboczy partytury
A - Autograf-czystopis
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne
Prezentacja
Filtrowanie 
Kopiuj link PDF Tekst główny