Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 5

Utwór: op. 28 nr 6, Preludium h-moll

 w A (interpretacja kontekstowa) i Wn

!!!   miniat: wycinek, ten takt, tylko dolna 5-linia.                 EZTU

 w KF

EZnieU

 w Wf

EZnieU1

  w Wa

EZnieU2

Bez znaku w KGS

..

Tak jak w zbliżonych sytuacjach w t. 1 i 3, uważamy górne ramię znaku  w A za bardziej miarodajne. Fontana w KF uśrednił długość znaku, co jest jednym z możliwych rozwiązań. Znak w Wn, nieco krótszy niż w KF, uznajemy za zgodny z naszą interpretacją A. Rozciągnięty na cały takt znak Wf (niedokładnie odtworzony w Wa) to zapewne adiustacja.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Zakresy widełek dynamicznych , Niedokładności Wa , Adiustacje Wf